.:: Pulse of Decibels ::.

A/A
Όνομα Διοργανωτή ή Συναυλιακού Χώρου
Είδος
Περιοχή
Ίδρυση
Κατάσταση
1.
Διοργανωτής
Αττική
-
Ενεργή
2.
Διοργανωτής
-
-
Ενεργή
3.
Διοργανωτής
Αττική
2001
Ενεργή
4.
Χώρος Συναυλιών
Κεντρική Μακεδονία
-
Ενεργή
5.
Διοργανωτής
Αττική
2014
Ενεργή
6.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
1987
Ενεργή
7.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
-
Ενεργή
8.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
-
Ενεργή
9.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
-
Ενεργή
10.
Χώρος Συναυλιών
Κεντρική Μακεδονία
-
Ενεργή
11.
Διοργανωτής
Ήπειρος
2013
Ενεργή
12.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
-
Ενεργή
13.
Διοργανωτής
Αττική
2011
Ενεργή
14.
Διοργανωτής
Αττική
2013
Ενεργή
15.
Διοργανωτής
Αττική
-
Ενεργή
16.
Χώρος Συναυλιών
Λευκωσία
-
Ενεργή
17.
Διοργανωτής
Αττική
1999
Ενεργή
18.
Διοργανωτής
Αττική
2011
Ενεργή
19.
Διοργανωτής
Θεσσαλία
-
Ενεργή
20.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
-
Ενεργή
21.
Διοργανωτής
Πελοπόννησος
-
Ενεργή
22.
Διοργανωτής
Αττική
-
Ενεργή
23.
Διοργανωτής
Αττική
2005
Ενεργή
24.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
-
Ενεργή
25.
Διοργανωτής
-
-
Ενεργή
26.
Διοργανωτής
Αττική
-
Ενεργή
27.
Διοργανωτής
Πελοπόννησος
-
Ενεργή
28.
Διοργανωτής
Κεντρική Μακεδονία
-
Ενεργή
29.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
-
Ενεργή
30.
Διοργανωτής
Αττική
2006
Ενεργή
31.
Διοργανωτής
Πελοπόννησος
1997
Ενεργή
32.
Χώρος Συναυλιών
Πελοπόννησος
1997
Ενεργή
33.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
-
Ενεργή
34.
Διοργανωτής
Αττική
-
Ενεργή
35.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
-
Ενεργή
36.
Διοργανωτής
Δυτική Ελλάδα
-
Ενεργή
37.
Διοργανωτής
Αττική
2006
Ενεργή
38.
Διοργανωτής
Νησιά Ιονίου
2008
Ενεργή
39.
Χώρος Συναυλιών
Αν. Μακεδονία & Θράκη
-
Ενεργή
40.
Διοργανωτής
Θεσσαλία
-
Ενεργή
41.
Διοργανωτής
Πελοπόννησος
-
Ενεργή
42.
Διοργανωτής
-
-
Ενεργή
43.
Χώρος Συναυλιών
Κεντρική Μακεδονία
2004
Ενεργή
44.
Διοργανωτής
Κεντρική Μακεδονία
-
Ενεργή
45.
Χώρος Συναυλιών
Κεντρική Μακεδονία
-
Ενεργή
46.
Διοργανωτής
Αττική
2012
Ενεργή
47.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
-
Ενεργή
48.
Διοργανωτής
-
-
Ενεργή
49.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
-
Ενεργή
50.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
2009
Ενεργή
51.
Χώρος Συναυλιών
Θεσσαλία
-
Ενεργή
52.
Διοργανωτής
-
2003
Ενεργή
53.
Διοργανωτής
Αττική
2007
Ενεργή
54.
Διοργανωτής
-
-
Ενεργή
55.
Διοργανωτής
Αττική
2012
Ενεργή
56.
Διοργανωτής
Θεσσαλία
-
Ενεργή
57.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
1993
Ενεργή
58.
Διοργανωτής
Αττική
-
Ενεργή
59.
Χώρος Συναυλιών
Πελοπόννησος
-
Ενεργή
60.
Διοργανωτής
Αττική
-
Ενεργή
62.
Διοργανωτής
Κρήτη
-
Ενεργή
63.
Χώρος Συναυλιών
Κρήτη
-
Ενεργή
64.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
-
Ενεργή
65.
Χώρος Συναυλιών
Πελοπόννησος
-
Ενεργή
66.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
1960
Ενεργή
67.
Χώρος Συναυλιών
Αττική
-
Ενεργή
68.
Χώρος Συναυλιών
Κεντρική Μακεδονία
-
Ενεργή